Írások

Írások, amelyek segíthetnek a valós Önmagadra találásban


 

Ráhangolódás az Önvalóra

Ráhangolódás az Önvalóra

 

Az Önvalóra ébredés az ember igazi célja

Az Önvalóra ébredés fontos művelete: ráhangolódás az Önvalóra.

Kifejtések

 • Az Önvaló alatt a teljes lényt értjük, amely a következő, harmonikusan együttműködő részekből áll:

  • egó,

  • felettes én,

  • A Forrás (más néven: A Teremtő).

 • A ráhangolódással magadnak segítesz, hogy a valós Önmagadra ébredhess. A ráhangolódást naponta többször is érdemes megtenned.

A fény és a világosság

A fény és a világosság

A fény és a világosság összefüggését és a jelentésük tisztázását írjuk le ezen az oldalon úgy, ahogyan mi értjük és a honlapon is ezeknek megfelelően használjuk.

Mi a fény?

Mi egyszerűen csak annyit állapítunk meg róla, hogy: van. Akkor is van, ha az ember nem látja, nem tud, vagy nem akar tudni róla.

Még egy fontos tény rögzítése: kivétel nélkül, mindenben és mindenkiben van fény, ugyanis A Fény – A Teremtő stb. – gyermekei vagyunk és egyben részei is annak.

Mi a világosság?

A világosság a fény jelenlétében jöhet létre. A magyar nyelv ezt pontosan fejezi ki, amikor a „megvilágosodott” kifejezést használja arra az emberre, aki már felébredt.

Ha már a fentieket rögzítettük, akkor jeleznünk kell az alábbit is.

Az ima revideálása

Ima

A Kr. u. 4. században a körülöttünk lévő világban és a bensőnkben lakozó erőkhöz fűződő kapcsolatunk elkezdett megváltozni. Amikor az e kapcsolatok létét bizonyító szavakat eltávolították az őket egyedül megőrző szövegekből, egy­re inkább kezdtünk megfigyelőkként tekinteni önmagunkra, mint olyanokra, akik tétlenül szemlélik a természet csodáit és testük működéseit. Az esszénusokéhoz és az amerikai in­diánokéhoz hasonló hagyományok azt sugallják, hogy a vi­lághoz fűződő kapcsolatunk messze túlmutat az egyszerű megfigyelő szerepén, és arra emlékeztetnek bennünket, hogy részei vagyunk mindannak, amit magunk körül látunk. Eb­ben az ezernyi szállal összekapcsolódó világban lehetetlen passzívan szemlélnünk, amint akár egy levél lehull a fáról, vagy egy hangya futkározik a földön. Maga a megfigyelés ténye az aktív résztvevő szerepkörét rója ki ránk. ...

Szerkesztő/Szerző: 

Az Önvaló válaszol

Az Önvaló válaszol

Az ember A Teljesség része, ezért bármilyen kérdésére választ kaphat, ha megkérdezi az Önvalót.

Ebben az írásban az izomtesztről és a hármas/harmadik nyelvről írunk, amelyek egymással is kombinálható kérdés-válasz lehetőségek.

Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Vázlatos jelzést adunk arról, hogy tudomásunk szerint, az Univerzumokban milyen szabályok működnek, a magyar nyelvet használva, azok hogyan fogalmazhatók meg.

Sok forrás, az Univerzum törvényei kifejezéssel él, amikor A Teljesség szabályai-ra hívja fel a figyelmet. Mi nem törvényeknek, hanem „csak” szabályoknak nevezzük őket. Természetesen tudjuk, hogy egy adott bolygón élő összes lénynek, A Teljesség rendjéhez kellene igazodnia, mert ki-ki és együttesen mindenki szembesül a tettének, avagy nem tettének következményeivel…

Nézzük akkor sorjában az Univerzumok szabályait, persze csak erősen hézagos felsorolásként, mert a bővebb szabályok és azok részletes kifejtése már évezredek óta megtalálhatók sok más forrásban.

A helyes és a pontos megértést, avagy az alapos utánajárást a bölcs olvasóra bízzuk.

Ráhangolódás a változásokra

Ráhangolódás a változásokra

 

A jelen korban, az új energia megjelenése után, a földi élet átalakulása, ennek velejárójaként, az emberek ébredése zajlik.

Mik a legfőbb jellemzői?

 • Az emberek egyre inkább ráébrednek a valós, sokdimenziós Önmagukra.

 • Megváltozott a világosság és a sötétség aránya, – meghatározóvá vált a világosság.

 • Az egyének ébredése az, amely megváltoztatja a földi életet, – új energia segíti ezt lehetővé.

 • Felerősödött az együttérzés és annak felismerése, hogy minden és mindenki A Forrás része.

 • Egyre többen vállalnak felelősséget önmagukért és a földi élet átalakulásáért, amelynek következtében a béke és az együttműködés válik hangsúlyossá.

Tabula Smaragdina

Tabula Smaragdina

 

Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához.

 1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum – való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

 2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius – ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

 3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione – ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.