Írások

Írások, amelyek segíthetnek a valós Önmagadra találásban

Merkabah
Merkabah

Tudtad, hogy neked is van Merkabád?Most már tudod...

A Merkaba jelentése: az adott ember saját, egyedi DNS kvantummezője, amely a test körül, kb. 8 m-es átmérőjű, sokdimenziós „gömb”.

Azt is tudod, hogy állandóan Merkabah-ban létezel? – Most már ezt is tudod...

A Merkabah jelentése: a saját DNS kvantummezejében tartózkodás.

Bővebben a Merkabah-ról

Olyan kvantum-állapot – értsd: sokdimenziós állapot –, (lásd pl.:...

Ráhangolódás az Önvalóra
Ráhangolódás az Önvalóra

 

Az Önvalóra ébredés az ember igazi célja

Az Önvalóra ébredés fontos művelete: ráhangolódás az Önvalóra.

Kifejtések

 • Az Önvaló alatt a teljes lényt értjük, amely a következő, harmonikusan együttműködő részekből áll:

  • egó,

  • felettes én,

  • A Forrás (más néven: A Teremtő).

 • A ráhangolódással magadnak segítesz, hogy a valós Önmagadra ébredhess. A ráhangolódást naponta többször is érdemes megtenned....

A fény és a világosság
A fény és a világosság

A fény és a világosság összefüggését és a jelentésük tisztázását írjuk le ezen az oldalon úgy, ahogyan mi értjük és a honlapon is ezeknek megfelelően használjuk.

Mi a fény?

Mi egyszerűen csak annyit állapítunk meg róla, hogy: van. Akkor is van, ha az ember nem látja, nem tud, vagy nem akar tudni róla.

Még egy fontos tény rögzítése: kivétel nélkül, mindenben és mindenkiben van fény, ugyanis A Fény – A Teremtő stb. – gyermekei vagyunk és egyben részei is annak.

Mi a világosság?

A világosság a fény jelenlétében jöhet létre. A magyar nyelv ezt pontosan...

Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei
Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Vázlatos jelzést adunk arról, hogy tudomásunk szerint, az Univerzumokban milyen szabályok működnek, a magyar nyelvet használva, azok hogyan fogalmazhatók meg.

Sok forrás, az Univerzum törvényei kifejezéssel él, amikor A Teljesség szabályai-ra hívja fel a figyelmet. Mi nem törvényeknek, hanem „csak” szabályoknak nevezzük őket. Természetesen tudjuk, hogy egy adott bolygón élő összes lénynek, A Teljesség rendjéhez kellene igazodnia, mert ki-ki és együttesen mindenki szembesül a tettének, avagy nem tettének következményeivel…

Nézzük akkor sorjában az Univerzumok szabályait, persze csak erősen hézagos felsorolásként, mert a bővebb szabályok és...

Ráhangolódás a változásokra
Ráhangolódás a változásokra

 

A jelen korban, az új energia megjelenése után, az emberek ébredése és tudatváltása zajlik.

Mik a legfőbb jellemzői?

 • Megváltozott a világosság és a sötétség aránya, – meghatározóvá vált a világosság.

 • Az emberek egyre inkább ráébrednek a valós, sokdimenziós Önmagukra.

 • Az egyének ébredése az, amely megváltoztatja a földi életet, – az új energia teszi ezt lehetővé.

 • Felerősödött az együttérzés és annak felismerése, hogy minden és mindenki A Forrás része.

 • Egyre többen vállalnak felelősséget önmagukért és a földi élet átalakulásáért,...

Tabula Smaragdina
Tabula Smaragdina

 

Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához.

 1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum – való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

 2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius – ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

 3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione – ahogy minden dolog az egyből...